Advokátní kancelář Mgr. Alexandr PETR

O nás

Kde sídlíme
Advokátní kancelář Mgr. Alexandr Petr sídlí od roku 2012 v historické budově na Moravském náměstí 629/4 v centru Brna. Samotné prostory naší advokátní kanceláře se nachází ve třetím patře budovy. Budova sídla kanceláře je známá pod názvem „Hutní projekt“, plynoucí z historického využití prostor k inženýrskému projektování v hutním průmyslu, což připomíná i mohutná litinová deska umístěná nad vstupem do objektu. Na vnější části budovy je dále umístěna i pamětní deska Danuše Muzikářové, oběti komunistického režimu, zákeřně zastřelené státními ozbrojenými složkami ve věku 18 let dne 21. srpna 1969 během protikomunistické demonstrace. Před budovou sídla kanceláře je od roku 2015 umístěna socha moravského markraběte a římského krále Jošta Lucemburského, symbolizující jednu ze čtyř Platónových ctností, a to odvahu. Socha Jošta je jedinou jezdeckou sochou v Brně.


Kde působíme

Advokátní kancelář Mgr. Alexandr Petr je oprávněna poskytovat právní služby na území České republiky a na území Slovenska.


Co nabízíme

Advokátní kancelář Mgr. Alexandr Petr poskytuje široké spektrum právních služeb v rámci tzv. generální praxe. Bližší informace k zaměření činnosti kanceláře naleznete v části „služby“. Výhodou generální praxe je zejména skutečnost, že se klienti mohou s důvěrou obrátit vždy na svého právního zástupce v jakékoliv právní otázce a nemusí svěřovat své problémy řadě různých speciálně zaměřených samostatných právníků, kdy je mnohdy obtížné určit, kdo z nich za celkový výsledek věci nese vlastně odpovědnost. Advokátní kancelář založená a provozovaná advokátem s generální praxí mnohdy disponuje odborným personálním zázemím s různým právním zaměřením při zachování odpovědnosti jednoho advokáta, jak je tomu právě i v případě advokátní kanceláře Mgr. Alexandra Petra.


Proč si vybrat právě nás

Ke každému klientovi máme individuální přístup a každou právní zakázku posoudí vždy nejméně dva právníci kanceláře. Nejsme právnickou továrnou s pásovým zpracováním zakázek. Naopak pracujeme v menším týmu při vzájemné spolupráci se zaměřením na výsledek a spokojenost klienta. Naše advokátní kancelář zaměstnává pečlivě vybrané právníky s vysokou mírou právní odbornosti a současně spolupracuje s řadou právních odborníků z různých právních odvětví, včetně vědecky zaměřených právníků akademické půdy. Za zcela samozřejmé považujeme diskrétní jednání a dodržování veškerých etických pravidel včetně kodexu profesní etiky. K výrazným a klienty oceňovaným výhodám patří i naše dostupnost na telefonu pro případ akutní právní pomoci, popřípadě rychlá reakční doba od neúspěšného pokusu klienta se nám dovolat. Zastáváme názor, že pouze advokát, který je v případě potřeby v dosahu, a to i mimo pracovní dobu, dokáže klientovi poskytnout účinnou právní pomoc. Schopnost rychle komunikovat současně považujeme i za projev úcty a slušnosti vůči našim klientům.


Jak nás poznáte

Naše advokátní kancelář vystupuje pod specifickým logem lví hlavy, které máme chráněno nejen jako autorské dílo ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb., ale i jako registrovanou ochrannou známku u Úřadu průmyslového vlastnictví se sídlem v Praze, zřízeného zákonem č. 21/1993 Sb. Číslo registrace ochranné známky je 332127. Logo naší advokátní kanceláře tedy ze zákona nesmí užit jiná osoba ať už v původní či jakkoliv pozměněné podobě. Podle našeho loga nás vždy spolehlivě poznáte.


Co když nastane nějaký problém

V souladu s ustanovením § 24 odst. 1 a § 24a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, máme uzavřeno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi v souvislosti s výkonem advokacie. Naše pojištění kryje škody až do výše 7.000.000,- Kč při poskytování právních služeb na území České republiky a do výše 5.000.000,- Kč v rámci praxe hostujícího advokáta na území Slovenska.

Budete-li nás kontaktovat, uveďte:

  • své jméno a místo bydliště / sídlo podnikání (stačí uvést jen obec nebo okres)
  • svůj kontaktní e-mail i telefon
  • stručný popis záležitosti, jíž se týká požadovaná právní pomoc
  • požadavek na rychlost vyřešení vaší záležitosti

Urgentní záležitosti je nutné řešit telefonickou domluvou.

contact

Rychlý kontakt

mob.: +420 608 820 830

e-mail: advokat@akpetr.cz

tel.: +420 542 212 701

fax: +420 542 210 799

 

Moravské nám. 629/4

602 00 Brno

www.akpetr.cz

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím